Γιάννης Ρίτσος, Προς τη Σπάρτη, 14.XII.81

Στο βάθος
η χιονισμένη οροσειρά.
Μπροστά
χίλιες πορτοκαλιές
φεγγοβολώντας.

Όλα τα χρώματα δικά σου,
δικές σου οι ώρες.
οι πέτρες τα πουλιά.

Δύο γλάροι πέρασαν
ψηλά.
Περίμενέ με.
Έρχονται σ' εσένα.

Jannis Ritsos, Auf dem Weg nach Sparta, 14.12..81

Im Hintergrund
der verschneite Gebirgszug.
Vorn
tausend Orangenbäume,
die leuchten.

Alle Farben dir,
dir auch die Stunden,
Steine, Vögel.

Zwei Möwen flogen
hoch oben.
Wart auf mich.
Sie kommen zu dir.